Konsantrik Eğitim ile Spora Başlangıç

Konsantrik eğitim, en yaygın kullanılan güç antreman protokolüdür ve modern direnç antremanı çalışmalarımıza entegre edilen egzersizlerin çoğunluğu hareketin konsantrik fazına (kas kısalması) odaklanmaktadır.

Yeni bir çalışmaya göre, konsantrik güç eğitimi, kas hipertrofisini ödem olmadan(şişme) ve eksantrik kas hasarını arttırmak için etkili bir yoldur.

Hipotezi test etmek için araştırmacılar eğitimsiz 13 erkek toplamış ve bunları haftada iki kez konsantre egzersiz oturumlarına dört hafta boyunca tabi tutmuştur. Egzersizler omuz press ve dumbell curls 8-12 tekrar aralığından oluşturuldu. Her oturumda araştırmacılar eğitim yüklerini arttırdı. Egzersiz seansı boyunca, deneklere tüketilecek 500 ml süt verildi.

Konsantrik antreman protokolünün etkilerini belirlemek için araştırmacılar ağrı, kas kalınlığı, yağsız kütle, yoğunluk, bükülmüş ve rahat kol çevresinin değerlendirdiler. Bu testler test periyodunun dört haftası boyunca her 72 ile 96 saatte bir gerçekleştirildi.

Dört hafta sonunda araştırmacılar nihai verileri topladı. Konsantrik merkezli eğitim protokolünün yoğunluk ve rahat kol çevresi üzerinde etkili olmadığını buldular. Bunun ile birlikte, protokolün sonundan önce kas kalınlığı, yağsız kütle ve bükülmüş kol çevresi üzerinde gözle görülür değişiklikler vardı. Yedinci test, yağsız kas kütlesi içinde %0.2’lik bir artış, sekizince ve son testte %3.5’lik bir artış olduğunu ortaya koymuştur. Kas kalınlığı, eğitimin dört haftasında 0,31 cm artmıştır.

Bu çalışma bizlere gösteriyor ki konsantrik merkezli çalışmaları mutlaka başlangıç eğitimlerinde uygulamak gerekir. Kasa uygulanabilecek maksimum hipertrofi bu sayede düzenli bir şekilde aktarılmış olur. Bunun ile birlikte, dikkatli olunması gereken bir hususta bu çalışmanın zor olan rejimi benimsediği ve herkes için erken kazanım sağlamak için genetik, beslenme ve diğer hafifletici unsurlarda göz önüne alınması gerekir. Başka bir deyişle kas büyümesi var fakat bunun için çabalamalısınız.